l_prejst_na_obsah

1000 knih

Juraj Kerekeš

Profil autora

Juraj Kerekeš

Počas zamestnaneckej praxe riešil problematiku organizovania, riadenia a usporiadanosti štátnych podnikov na úrovni stredného článku riadenia (VHJ), podnikateľských a nepodnikateľských subjektov aj v procese transformácie podnikov, manažmentu a marketingu, ako aj z oblasti vedy, výskumu, vývoja a inovácií podnikov, integrácie Slovenských a Európskych výskumných infraštruktúr, uplatňovania eurofondov, rozvoja územnej samosprávy, regionálneho rozvoja a turizmu. V TOP Trend 1996 zaradený medzi osobnosti v hospodárstve SR, v r. 2006 získal celoslovenské ocenenie Osobnosť cestovného ruchu SR. Externe od roku 2007 vyučoval v študijnom odbore Ekonómia a manažment - turizmus na Obchodnej fakulte a Centre celoživotného vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave s uznaním nestora domáceho turizmu. V r. 2012 − 2014 ohodnotený na súkromnej Fakulte cestovného ruchu v Piešťanoch v pozícii - hosťujúci profesor - (pôsobenie v zmysle nemeckých vzdelávacích pravidiel akceptovaných MŠVVaŠ SR), v roku 2012 participoval na zostavovaní Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania (Učiace sa Slovensko) s atribútom - odborníka z praxe v turizme - a v roku 2014 digitalizovane publikovaný v najvýznamnejších osobnostiach SR. V roku 2016 ocenený pamätným listom za rozvoj vidieckeho turizmu v SR, v roku 2021 získal kariérny titul PhR. delegáta cestovnej kancelárie a v roku 2021 uvedený v Encyklopédii osobností Českej a Slovenskej republiky vydanej British Publishing House. Všeobecne nadštandardne uznávaný v sektore manažmentu turizmu za prednášky na odborných stretnutiach, výučbu v príslušných odboroch turizmu, vydané profesijné odborné články, publikácie a monografie (vydaných vyše 17 monografií, väčšina dostupných na link: www.1000knih.sk) s profiláciou na miestnu a regionálnu územnú samosprávu, regionálny rozvoj, kúpeľníctvo a wellness, vidiecky turizmus, ekoturizmus, komplexne v domácom turizme a čiastočne v medzinárodnom turizme.

 


Knihy autora


Recenzie kníh

Pod Krídlami archanjela
Pod Krídlami archanjela 1000knih.sk: Pod krídlami archanjela: Miroslav Byrák (Ne)uveriteľná spoveď mladého muža, ktorá môže vyvolať rozpo...
E-SHOP krok za krokom
E-SHOP krok za krokom 1000knih: Kniha síce má útly rozsah (24 strán), ale za to je „nabitá" užitočnými informáciami. A ako sa vraví,...
V labyrinte Temnoty
V labyrinte Temnoty Ki Rinne: Recenziu na túto elektronickú knížočku si môžete prečítať na nasledujúcom odkaze: V labyrinte Temnot...