l_prejst_na_obsah

1000 knih

Vidiecky cestovný ruch a agroturistika v procese investovania a spájania

Vidiecky cestovný ruch  a  agroturistika v procese investovania a spájania
Rýchly prehľad

Vidiecky cestovný ruch a agroturistika je hlavným druhom, resp. produktovou skupinou cestovného ruchu (pozn.: cestovný ruch = turizmus) zahŕňajúci súbor činností zameraných na uspokojovanie potrieb spojených s cestovaním a pobytom ľudí vo vidieckom prostredí počas voľného času turistu. Zvyčajne ide o činnosti spojené s návratom k prírode, s možnosťou ubytovania v rodinách, vo vidieckych domoch a rôznych ubytovacích zariadeniach na vidieku, kde súčasťou ponuky je možnosť stravovania sa alebo vlastnej prípravy stravy a vykonávania rozličných činností spojených s pobytom na vidieku. Súčasťou vidieckeho cestovného ruchu je agroturistika, ktorá zahŕňa špecifické činnosti agropodnikateľov, fariem, salašov a poľnohospodárskych podnikov podľa miestnych ekonomických a prírodných podmienok, zameraných na uspokojovanie potrieb turistov. Pomáha zachovať kultúrny ráz krajiny, zvyšovať zamestnanosť, udržať a obnoviť osídlenia a skvalitniť hospodársku úroveň územia produkciou regionálnych gastronomických špecialít, remeselno-umeleckých výrobkov, ako aj ponukou ľudového folklóru.
Publikácia je zameraná na uplatňovanie a rozvoj domáceho cestovného ruchu v produktovej skupine vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky. Obsah textov je prispôsobený požiadavkám turistov v domácom cestovnom ruchu na získanie poznatkov efektívne vyžívať pobyt na slovenskom vidieku. V súlade s obsahom čitateľ nájde odborne spracovanú problematiku vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky v dedinách a vidieckych regiónoch na Slovensku; v partnerstvách a spojení relevantných subjektov; v možnostiach marketingu a popularizácie; v uplatňovaní Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 - 2020 vo vidieckom cestovnom ruchu; v poznatkoch zo 7. Európskeho samitu regiónov a miest konaného v dňoch 8.-9. júla 2016 v Bratislave počas predsedníctva Slovenska v Rade EÚ, v poznatkoch Európskeho zväzu vidieckeho cestovného ruchu (Eurogites) a pod. Publikácia vo svojom obsahu ponúka poznatky a cenné informácie širokej verejnosti. Záujemcom môže slúžiť ako „odborný sprievodca" pri uplatňovaní hlavného druhu, resp. produktovej skupiny - vidiecky cestovný ruch a agroturistika, podnikateľským i nepodnikateľským subjektom zase ako „praktická príručka" na ich efektívny výkon v procese investovania a spájania. Dlhodobé poznatky a podporné skutočnosti majú za cieľ poukázať na prístupy, postupy, procesy, možnosti a vlastnosti rekreačného vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky pre široký okruh subjektov podieľajúcich sa na rozvoji a vývoji vidieka a ďalších, ktorí sa zaujímajú o progresívne špecifickú oblasť v problematike domáceho cestovného ruchu na Slovensku.

Zobraziť celý text >>>
Cena
  • Kniha je zadarmo Zadajte Váš mail, pošleme Vám link na stiahnutie knihy zadarmo a budeme Vás informovať aj o ďalších zaujímavých novinkách    

Ukážky z knihy

  • e-kniha formát: PDF
  • Autor: Juraj Kerekeš
  • Počet strán: 56
  • Rok vydania: 2017
  • Vydavateľstvo: 1000knih.sk

Vidiecky cestovný ruch a agroturistika je hlavným druhom, resp. produktovou skupinou cestovného ruchu (pozn.: cestovný ruch = turizmus) zahŕňajúci súbor činností zameraných na uspokojovanie potrieb spojených s cestovaním a pobytom ľudí vo vidieckom prostredí počas voľného času turistu. Zvyčajne ide o činnosti spojené s návratom k prírode, s možnosťou ubytovania v rodinách, vo vidieckych domoch a rôznych ubytovacích zariadeniach na vidieku, kde súčasťou ponuky je možnosť stravovania sa alebo vlastnej prípravy stravy a vykonávania rozličných činností spojených s pobytom na vidieku. Súčasťou vidieckeho cestovného ruchu je agroturistika, ktorá zahŕňa špecifické činnosti agropodnikateľov, fariem, salašov a poľnohospodárskych podnikov podľa miestnych ekonomických a prírodných podmienok, zameraných na uspokojovanie potrieb turistov. Pomáha zachovať kultúrny ráz krajiny, zvyšovať zamestnanosť, udržať a obnoviť osídlenia a skvalitniť hospodársku úroveň územia produkciou regionálnych gastronomických špecialít, remeselno-umeleckých výrobkov, ako aj ponukou ľudového folklóru.
Publikácia je zameraná na uplatňovanie a rozvoj domáceho cestovného ruchu v produktovej skupine vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky. Obsah textov je prispôsobený požiadavkám turistov v domácom cestovnom ruchu na získanie poznatkov efektívne vyžívať pobyt na slovenskom vidieku. V súlade s obsahom čitateľ nájde odborne spracovanú problematiku vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky v dedinách a vidieckych regiónoch na Slovensku; v partnerstvách a spojení relevantných subjektov; v možnostiach marketingu a popularizácie; v uplatňovaní Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 - 2020 vo vidieckom cestovnom ruchu; v poznatkoch zo 7. Európskeho samitu regiónov a miest konaného v dňoch 8.-9. júla 2016 v Bratislave počas predsedníctva Slovenska v Rade EÚ, v poznatkoch Európskeho zväzu vidieckeho cestovného ruchu (Eurogites) a pod. Publikácia vo svojom obsahu ponúka poznatky a cenné informácie širokej verejnosti. Záujemcom môže slúžiť ako „odborný sprievodca" pri uplatňovaní hlavného druhu, resp. produktovej skupiny - vidiecky cestovný ruch a agroturistika, podnikateľským i nepodnikateľským subjektom zase ako „praktická príručka" na ich efektívny výkon v procese investovania a spájania. Dlhodobé poznatky a podporné skutočnosti majú za cieľ poukázať na prístupy, postupy, procesy, možnosti a vlastnosti rekreačného vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky pre široký okruh subjektov podieľajúcich sa na rozvoji a vývoji vidieka a ďalších, ktorí sa zaujímajú o progresívne špecifickú oblasť v problematike domáceho cestovného ruchu na Slovensku.

Kniha ešte nemá žiadnu recenziu
comments powered by Disqus

Recenzie kníh

Pod Krídlami archanjela
Pod Krídlami archanjela 1000knih.sk: Pod krídlami archanjela: Miroslav Byrák (Ne)uveriteľná spoveď mladého muža, ktorá môže vyvolať rozpo...
E-SHOP krok za krokom
E-SHOP krok za krokom 1000knih: Kniha síce má útly rozsah (24 strán), ale za to je „nabitá" užitočnými informáciami. A ako sa vraví,...
V labyrinte Temnoty
V labyrinte Temnoty Ki Rinne: Recenziu na túto elektronickú knížočku si môžete prečítať na nasledujúcom odkaze: V labyrinte Temnot...