l_prejst_na_obsah

1000 knih

Turizmus vo vidieckych oblastiach, gastroturizmus a ekoturizmus

Turizmus vo vidieckych oblastiach, gastroturizmus a ekoturizmus
Rýchly prehľad

Vidiecky rozvoj v turizme, agroturizme, gastroturizme, vinárskom turizme i ekoturizme vo vidieckych oblastiach a regiónoch turizmu zbližuje ľudí s prírodou a ide o najprirodzenejší pohyb človeka s upevňovaním zdravia vo vhodných prírodných klimatických podmienkach, stravovanie v domácej gastronómii ako aj poznanie fauny, flóry, kultúrneho, prírodného a historického dedičstva. Význam rozvoja vidieka a jeho súvislosť s internou migráciou obyvateľstva, rozvoj infraštruktúry, celkový tlak na mestské oblasti, vytvára turizmus na vidieku dobrú pozíciu tak, aby zmysluplne prispel k vytváraniu príležitostí v hospodárskom, sociálnom a hodnotovom reťazci v mimomestskom prostredí. Umožňuje oživiť inovačné aktivity, tradičné jedlá, regionálnu kulinársku gastronómiu a podujatia na Slovensku. Významné sú priority a ciele návrhu Partnerskej dohody na programové obdobie 2021 - 2027, Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 - 2027, Plánu obnovy a odolnosti SR do roku 2026. Zaujímavosťou sú aj vinohradnícke oblasti, značky a druhy kvalitných potravinárskych produktov s chráneným označením EÚ, druhy reštaurácií a pohostinstiev, klasifikácia európskych ubytovacích zariadení, európsky štandard pre označovanie ekoturizmu, pandémiou Covid-19 vyvolané piliere obnovenia turizmu, princípy investičnej pomoci a ďalšie. V neposlednom rade príklady dobrej praxe v domácom i medzinárodnom turizme preukazujú národné gastronomické a kulinárske špeciality, zaujímavé krajinné oblasti vo vidieckych regiónoch, ako aj témy vyhlásené UNWTO v rámci svetového dňa turizmu. Subsidiaritu a partnerstvo európskych, národných, regionálnych a miestnych úrovní nemožno vynechať z rozvoja turizmu. Praktické skúsenosti a vedomostné poznatky pri uplatňovaní turizmu odrážajú záujmy Slovenska so zapojením sa do rastúcej interakcie medzi členskými štátmi Európskej únie a celosvetovými destináciami.
E-kniha nadčasovou obrázkovo-textovo odborne orientovanou náučno popularizačnou formou vo svojom obsahu ponúka poznatky a cenné informácie pre odborníkov, študentov, komunálnych a regionálnych manažérov, oblastné a krajské organizácie turizmu, podnikateľské a nepodnikateľské subjekty, vzdelávacie inštitúcie a širokú verejnosť. Záujemcom môže slúžiť ako „odborný sprievodca", podnikateľským i nepodnikateľským subjektom zase ako „praktická príručka" na ich efektívny výkon. Dlhodobé poznatky a podporné skutočnosti majú za cieľ predchádzať mylným konaniam a rozhodnutiam. Majú poukázať na prístupy, postupy, procesy, možnosti a vlastnosti turizmu na vidieku pre široký okruh subjektov ktorí sa zaujímajú a budú zaujímať o perspektívnu oblasť kreatívneho turizmu. Je to jednoducho súhrn všetkého čo nás o vidieckom turizme a jeho produktových oblastiach v súčasnosti i budúcnosti zaujíma a bude zaujímať.

Zobraziť celý text >>>
Cena
  • 2,50 €

Ukážky z knihy

  • e-kniha formát: PDF
  • Autor: Juraj Kerekeš
  • Počet strán: 123
  • Rok vydania: 2022
  • Vydavateľstvo: 1000knih.sk

Vidiecky rozvoj v turizme, agroturizme, gastroturizme, vinárskom turizme i ekoturizme vo vidieckych oblastiach a regiónoch turizmu zbližuje ľudí s prírodou a ide o najprirodzenejší pohyb človeka s upevňovaním zdravia vo vhodných prírodných klimatických podmienkach, stravovanie v domácej gastronómii ako aj poznanie fauny, flóry, kultúrneho, prírodného a historického dedičstva. Význam rozvoja vidieka a jeho súvislosť s internou migráciou obyvateľstva, rozvoj infraštruktúry, celkový tlak na mestské oblasti, vytvára turizmus na vidieku dobrú pozíciu tak, aby zmysluplne prispel k vytváraniu príležitostí v hospodárskom, sociálnom a hodnotovom reťazci v mimomestskom prostredí. Umožňuje oživiť inovačné aktivity, tradičné jedlá, regionálnu kulinársku gastronómiu a podujatia na Slovensku. Významné sú priority a ciele návrhu Partnerskej dohody na programové obdobie 2021 - 2027, Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 - 2027, Plánu obnovy a odolnosti SR do roku 2026. Zaujímavosťou sú aj vinohradnícke oblasti, značky a druhy kvalitných potravinárskych produktov s chráneným označením EÚ, druhy reštaurácií a pohostinstiev, klasifikácia európskych ubytovacích zariadení, európsky štandard pre označovanie ekoturizmu, pandémiou Covid-19 vyvolané piliere obnovenia turizmu, princípy investičnej pomoci a ďalšie. V neposlednom rade príklady dobrej praxe v domácom i medzinárodnom turizme preukazujú národné gastronomické a kulinárske špeciality, zaujímavé krajinné oblasti vo vidieckych regiónoch, ako aj témy vyhlásené UNWTO v rámci svetového dňa turizmu. Subsidiaritu a partnerstvo európskych, národných, regionálnych a miestnych úrovní nemožno vynechať z rozvoja turizmu. Praktické skúsenosti a vedomostné poznatky pri uplatňovaní turizmu odrážajú záujmy Slovenska so zapojením sa do rastúcej interakcie medzi členskými štátmi Európskej únie a celosvetovými destináciami.
E-kniha nadčasovou obrázkovo-textovo odborne orientovanou náučno popularizačnou formou vo svojom obsahu ponúka poznatky a cenné informácie pre odborníkov, študentov, komunálnych a regionálnych manažérov, oblastné a krajské organizácie turizmu, podnikateľské a nepodnikateľské subjekty, vzdelávacie inštitúcie a širokú verejnosť. Záujemcom môže slúžiť ako „odborný sprievodca", podnikateľským i nepodnikateľským subjektom zase ako „praktická príručka" na ich efektívny výkon. Dlhodobé poznatky a podporné skutočnosti majú za cieľ predchádzať mylným konaniam a rozhodnutiam. Majú poukázať na prístupy, postupy, procesy, možnosti a vlastnosti turizmu na vidieku pre široký okruh subjektov ktorí sa zaujímajú a budú zaujímať o perspektívnu oblasť kreatívneho turizmu. Je to jednoducho súhrn všetkého čo nás o vidieckom turizme a jeho produktových oblastiach v súčasnosti i budúcnosti zaujíma a bude zaujímať.

Kniha ešte nemá žiadnu recenziu
comments powered by Disqus

Recenzie kníh

Pod Krídlami archanjela
Pod Krídlami archanjela 1000knih.sk: Pod krídlami archanjela: Miroslav Byrák (Ne)uveriteľná spoveď mladého muža, ktorá môže vyvolať rozpo...
E-SHOP krok za krokom
E-SHOP krok za krokom 1000knih: Kniha síce má útly rozsah (24 strán), ale za to je „nabitá" užitočnými informáciami. A ako sa vraví,...
V labyrinte Temnoty
V labyrinte Temnoty Ki Rinne: Recenziu na túto elektronickú knížočku si môžete prečítať na nasledujúcom odkaze: V labyrinte Temnot...