l_prejst_na_obsah

1000 knih

Slovník existujúcich typov turizmu

Slovník existujúcich typov turizmu
Rýchly prehľad

Motto: „Postpandemická obnova a inovácie v turizme“.

Cieľom rozvoja udržateľného turizmu je do roku 2030 znižovanie sezónnych disparít vytváraním komplexnej ponuky udržateľným využívaním potenciálu regiónov turizmu pri zvyšovaní ekonomického rastu, ako aj zlepšením rozpoznateľnosti krajiny ako atraktívnej a autentickej voľno časovej dovolenkovej destinácie. Turizmus ako najdynamickejšie hospodárske a sociálne odvetvie v čase pandémie a postpandémie Covid-19 si nárokuje výnimočnosť a úplnosť. Vzhľadom na bezprecedentný úpadok turizmu spôsobený celosvetovým koronavírusom a s ňou súvisiace obmedzujúce opatrenia vyvolávajú v rámci obnovy, inovácie a udržateľného rozvoja podnety a impulzy k efektívnejšej činnosti pre komplexné videnie problémov v novom štýle. Turizmus na celom svete môže poskytnúť dôstojné pracovné miesta a pomôcť vybudovať odolné, udržateľné, inkluzívne ekonomiky a spoločnosti, ktoré budú fungovať pre každého (citácia Antonio Guterresa, generálneho tajomníka celosvetovej organizácie spojených národov - OSN).

Zodpovedný a bezpečný reštart turizmu sa postupne uskutoční. Slovník jazyka slovenského k výrazu turizmu, resp. cestovného ruchu podľa Pravidiel slovenského pravopisu od roku 2013 uvádza, že slovo turizmus – mu (m.) sa nekodifikuje. Výrazy - turizmus - a - cestovný ruch - sú uvádzané ako synonymá a ostáva na autorovi, resp. používateľovi aké slová použije. Publikácia po bezprecedentnom pandémiou Covid-19 oslabenom turizme je reštartovaná, inovovaná a obohatená s vyše 170+ popismi abecedne zoradenými názvami aj s uvedením ich charakteristík a synergicky zohľadnená s publikáciou Malý slovník druhov turizmu (2021) a Celosvetovým komplexným zoznamom typov turizmu (2020). Čitateľ má možnosť sa oboznámiť so zameraním produktových skupín turizmu inovovaných, celosvetovo zaužívaných typov turizmu o ktorých sa nevedelo že existujú, uplatňovaním gastroturistických podujatí na Slovensku, cestovateľským územným rozložením produktových skupín a typov turizmu v turistických regiónoch Slovenska, dôsledky pandémie Covid-19 na celosvetový a európsky turizmus, ako aj Svetovou organizáciou turizmu (UNWTO) a Európskou komisiou pre turizmus (ETC) odporúčané postpandemické východiská k obnove udržateľného turizmu. Publikácia je obohatená ilustračnými obrázkami a zaužívanými piktogramami uplatňovanými v oblasti turizmu. Vhodná je pre odborníkov, národných, regionálnych a komunálnych manažérov, podnikateľské a nepodnikateľské subjekty, študentov a vzdelávacie inštitúcie i širokú verejnosť. Rozsahom a obsahom je odborne orientovaná náučno populárna. Je to jednoducho súhrn všetkého, čo nás v súčasnosti a budúcnosti zaujíma a môže zaujímať.

Zobraziť celý text >>>
Cena
  • 7,00 €

Ukážky z knihy

  • e-kniha formát: PDF
  • Autor: Juraj Kerekeš
  • Počet strán: 104
  • Rok vydania: 2023
  • Vydavateľstvo: 1000knih.sk

Motto: „Postpandemická obnova a inovácie v turizme“.

Cieľom rozvoja udržateľného turizmu je do roku 2030 znižovanie sezónnych disparít vytváraním komplexnej ponuky udržateľným využívaním potenciálu regiónov turizmu pri zvyšovaní ekonomického rastu, ako aj zlepšením rozpoznateľnosti krajiny ako atraktívnej a autentickej voľno časovej dovolenkovej destinácie. Turizmus ako najdynamickejšie hospodárske a sociálne odvetvie v čase pandémie a postpandémie Covid-19 si nárokuje výnimočnosť a úplnosť. Vzhľadom na bezprecedentný úpadok turizmu spôsobený celosvetovým koronavírusom a s ňou súvisiace obmedzujúce opatrenia vyvolávajú v rámci obnovy, inovácie a udržateľného rozvoja podnety a impulzy k efektívnejšej činnosti pre komplexné videnie problémov v novom štýle. Turizmus na celom svete môže poskytnúť dôstojné pracovné miesta a pomôcť vybudovať odolné, udržateľné, inkluzívne ekonomiky a spoločnosti, ktoré budú fungovať pre každého (citácia Antonio Guterresa, generálneho tajomníka celosvetovej organizácie spojených národov - OSN).

Zodpovedný a bezpečný reštart turizmu sa postupne uskutoční. Slovník jazyka slovenského k výrazu turizmu, resp. cestovného ruchu podľa Pravidiel slovenského pravopisu od roku 2013 uvádza, že slovo turizmus – mu (m.) sa nekodifikuje. Výrazy - turizmus - a - cestovný ruch - sú uvádzané ako synonymá a ostáva na autorovi, resp. používateľovi aké slová použije. Publikácia po bezprecedentnom pandémiou Covid-19 oslabenom turizme je reštartovaná, inovovaná a obohatená s vyše 170+ popismi abecedne zoradenými názvami aj s uvedením ich charakteristík a synergicky zohľadnená s publikáciou Malý slovník druhov turizmu (2021) a Celosvetovým komplexným zoznamom typov turizmu (2020). Čitateľ má možnosť sa oboznámiť so zameraním produktových skupín turizmu inovovaných, celosvetovo zaužívaných typov turizmu o ktorých sa nevedelo že existujú, uplatňovaním gastroturistických podujatí na Slovensku, cestovateľským územným rozložením produktových skupín a typov turizmu v turistických regiónoch Slovenska, dôsledky pandémie Covid-19 na celosvetový a európsky turizmus, ako aj Svetovou organizáciou turizmu (UNWTO) a Európskou komisiou pre turizmus (ETC) odporúčané postpandemické východiská k obnove udržateľného turizmu. Publikácia je obohatená ilustračnými obrázkami a zaužívanými piktogramami uplatňovanými v oblasti turizmu. Vhodná je pre odborníkov, národných, regionálnych a komunálnych manažérov, podnikateľské a nepodnikateľské subjekty, študentov a vzdelávacie inštitúcie i širokú verejnosť. Rozsahom a obsahom je odborne orientovaná náučno populárna. Je to jednoducho súhrn všetkého, čo nás v súčasnosti a budúcnosti zaujíma a môže zaujímať.

Kniha ešte nemá žiadnu recenziu
comments powered by Disqus

Recenzie kníh

Pod Krídlami archanjela
Pod Krídlami archanjela 1000knih.sk: Pod krídlami archanjela: Miroslav Byrák (Ne)uveriteľná spoveď mladého muža, ktorá môže vyvolať rozpo...
E-SHOP krok za krokom
E-SHOP krok za krokom 1000knih: Kniha síce má útly rozsah (24 strán), ale za to je „nabitá" užitočnými informáciami. A ako sa vraví,...
V labyrinte Temnoty
V labyrinte Temnoty Ki Rinne: Recenziu na túto elektronickú knížočku si môžete prečítať na nasledujúcom odkaze: V labyrinte Temnot...