l_prejst_na_obsah

1000 knih

Program podpory domáceho cestovného ruchu

Program podpory domáceho cestovného ruchu
Rýchly prehľad

Vychádzajúc z doterajšieho vývoja cestovného ruchu na Slovensku a na medzinárodnom trhu cestovného ruchu, ako aj novo sa tvoriacej politiky cestovného ruchu v rámci EÚ, bol pre cestovný ruch stanovený strategický cieľ, ktorým je zvyšovať jeho konkurencieschopnosť pri lepšom využívaní potenciálu, so zámerom vyrovnávania regionálnych disparít a tvorby nových pracovných príležitostí. Publikácia sa zameriava na ťažiskové formy cestovného ruchu, pre ktoré má Slovensko najlepšie predpoklady a ktoré treba v priebehu najbližších rokov prednostne podporovať, rozvíjať a skvalitňovať. Takisto sú uvádzané nosné formy rozvoja domáceho cestovného ruchu, ich prezentácia a propagácia v nadväznosti na regionalizáciu cestovného ruchu Slovenska ako aj marketingová stratégia. Popisuje podstatné súbory taktických nástrojov miestnej územnej samosprávy pri dodržiavaní princípu subsidiarity s regionálnou samosprávou s uplatňovaním aj marketingového mixu v oblasti cestovného ruchu pre mestá a obce. Nástroj podpory domáceho cestovného ruchu tvorí aj súbor hmotných i nehmotných produktov a je príčinou rozšírenia štyroch nástrojov marketingového mixu, t.j. produkt, miesto, cena, propagácia, o ďalšie štyri, t.j. ľudia, materiálne prostredie, procesy a partnerstvo, ktoré zaručuje spoluprácu subjektov cestovného ruchu na spoločnej tvorbe produktov domáceho cestovného ruchu v Slovenskej republike. Publikácia je určená pre širokú odbornú verejnosť, podnikateľské i nepodnikateľské subjekty a ďalšie fyzické a právnické osoby zaujímajúce sa o podporu a rozvoj domáceho cestovného ruchu. Zároveň slúži ako poznatkovo - informačno - populárno - náučný materiál. V neposlednom rade poskytuje námety pre rozvoj v obciach, mestách a regiónoch cestovného ruchu Slovenska, kde je uskutočniteľný domáci cestovný ruch. Z obsahového vymedzenia vyplýva, že domáci cestovný ruch môže spĺňať funkciu ekonomickú, zdravotno-rekreačnú, kultúrno-poznávaciu, vedomostno-informačnú a spoločensko-výchovnú, ktoré očakávajú domáci i zahraniční turisti v mestách a obciach na Slovensku.
Publikácia je výsledkom viacročnej autorom vykonávanej sprievodcovskej činnosti v pozícii vedúceho zájazdu cestovnej kancelárie, dlhodobých vedomostných a praktických poznatkov v rôznych oblastiach výskumu a vývoja, verejnej spravy, územnej samosprávy a pod., ako aj v oblasti cestovného ruchu v súčinnosti s odbornými vystúpeniami na prednáškach, školeniach, kurzoch, resp. konferenciách. Autor bol celoslovensky ocenený v roku 2006 ako Osobnosť cestovného ruchu v kategórii územnej samosprávy v spojení s aktivitami k problematike domáceho i medzinárodného cestovného ruchu.

Zobraziť celý text >>>
Cena
  • Kniha je zadarmo Zadajte Váš mail, pošleme Vám link na stiahnutie knihy zadarmo a budeme Vás informovať aj o ďalších zaujímavých novinkách    

Ukážky z knihy

  • e-kniha formát: PDF
  • Autor: Juraj Kerekeš
  • Počet strán: 102
  • Rok vydania: 2010
  • Vydavateľstvo: 1000knih.sk

Vychádzajúc z doterajšieho vývoja cestovného ruchu na Slovensku a na medzinárodnom trhu cestovného ruchu, ako aj novo sa tvoriacej politiky cestovného ruchu v rámci EÚ, bol pre cestovný ruch stanovený strategický cieľ, ktorým je zvyšovať jeho konkurencieschopnosť pri lepšom využívaní potenciálu, so zámerom vyrovnávania regionálnych disparít a tvorby nových pracovných príležitostí. Publikácia sa zameriava na ťažiskové formy cestovného ruchu, pre ktoré má Slovensko najlepšie predpoklady a ktoré treba v priebehu najbližších rokov prednostne podporovať, rozvíjať a skvalitňovať. Takisto sú uvádzané nosné formy rozvoja domáceho cestovného ruchu, ich prezentácia a propagácia v nadväznosti na regionalizáciu cestovného ruchu Slovenska ako aj marketingová stratégia. Popisuje podstatné súbory taktických nástrojov miestnej územnej samosprávy pri dodržiavaní princípu subsidiarity s regionálnou samosprávou s uplatňovaním aj marketingového mixu v oblasti cestovného ruchu pre mestá a obce. Nástroj podpory domáceho cestovného ruchu tvorí aj súbor hmotných i nehmotných produktov a je príčinou rozšírenia štyroch nástrojov marketingového mixu, t.j. produkt, miesto, cena, propagácia, o ďalšie štyri, t.j. ľudia, materiálne prostredie, procesy a partnerstvo, ktoré zaručuje spoluprácu subjektov cestovného ruchu na spoločnej tvorbe produktov domáceho cestovného ruchu v Slovenskej republike. Publikácia je určená pre širokú odbornú verejnosť, podnikateľské i nepodnikateľské subjekty a ďalšie fyzické a právnické osoby zaujímajúce sa o podporu a rozvoj domáceho cestovného ruchu. Zároveň slúži ako poznatkovo - informačno - populárno - náučný materiál. V neposlednom rade poskytuje námety pre rozvoj v obciach, mestách a regiónoch cestovného ruchu Slovenska, kde je uskutočniteľný domáci cestovný ruch. Z obsahového vymedzenia vyplýva, že domáci cestovný ruch môže spĺňať funkciu ekonomickú, zdravotno-rekreačnú, kultúrno-poznávaciu, vedomostno-informačnú a spoločensko-výchovnú, ktoré očakávajú domáci i zahraniční turisti v mestách a obciach na Slovensku.
Publikácia je výsledkom viacročnej autorom vykonávanej sprievodcovskej činnosti v pozícii vedúceho zájazdu cestovnej kancelárie, dlhodobých vedomostných a praktických poznatkov v rôznych oblastiach výskumu a vývoja, verejnej spravy, územnej samosprávy a pod., ako aj v oblasti cestovného ruchu v súčinnosti s odbornými vystúpeniami na prednáškach, školeniach, kurzoch, resp. konferenciách. Autor bol celoslovensky ocenený v roku 2006 ako Osobnosť cestovného ruchu v kategórii územnej samosprávy v spojení s aktivitami k problematike domáceho i medzinárodného cestovného ruchu.

Kniha ešte nemá žiadnu recenziu
comments powered by Disqus

Recenzie kníh

Pod Krídlami archanjela
Pod Krídlami archanjela 1000knih.sk: Pod krídlami archanjela: Miroslav Byrák (Ne)uveriteľná spoveď mladého muža, ktorá môže vyvolať rozpo...
E-SHOP krok za krokom
E-SHOP krok za krokom 1000knih: Kniha síce má útly rozsah (24 strán), ale za to je „nabitá" užitočnými informáciami. A ako sa vraví,...
V labyrinte Temnoty
V labyrinte Temnoty Ki Rinne: Recenziu na túto elektronickú knížočku si môžete prečítať na nasledujúcom odkaze: V labyrinte Temnot...