l_prejst_na_obsah

1000 knih

Vidiecky turizmus a agroturizmus v regiónoch turizmu

Vidiecky turizmus a agroturizmus v regiónoch turizmu
Rýchly prehľad

Vidiecky turizmus a agroturizmus je produktovou skupinou turizmu na Slovensku zahŕňajúcou súbor činností zameraných na uspokojovanie potrieb spojených s cestovaním a pobytom ľudí vo vidieckom prostredí počas voľného času turistu. Zvyčajne ide o činnosti spojené s návratom k prírode, s možnosťou ubytovania v rodinách, vo vidieckych domoch a rôznych ubytovacích zariadeniach na vidieku, kde súčasťou ponuky je aj možnosť domáceho farmárskeho stravovania alebo vlastnej prípravy jedál a vykonávania rozličných činností spojených s pobytom na vidieku. Pomáha zachovať kultúrny ráz krajiny, zvyšovať zamestnanosť, udržať a obnoviť osídlenia a skvalitniť hospodársku úroveň územia produkciou regionálnych a miestnych gastronomických špecialít, remeselno-umeleckých výrobkov, ako aj ponukou ľudového folklóru. Súčasťou vidieckeho turizmu je agroturizmus, ktorý zahŕňa špecifické činnosti agropodnikateľov, fariem, sedliackych dvorov, salašov a poľnohospodárskych podnikov podľa miestnych ekonomických a prírodných podmienok, zameraných na uspokojovanie potrieb turistov.
Vidiecky rozvoj v turizme vo vidieckom priestore nepozná hranice, zbližuje ľudí, utužuje vzťah k prírode a ide o najprirodzenejší pohyb človeka s upevňovaním zdravia vo vhodných klimatických podmienkach. Má dôležitú sociálno-ekonomickú úlohu, dáva možnosti tvorby HDP a vytvárania pracovných miest. Umožňuje oživiť tradičné ekonomické aktivity, ktoré v súčasnosti upadajú a spôsobujú odliv vidieckeho obyvateľstva. Subjekty vidieckeho turizmu a agroturizmu svojim pôsobením vytvárajú ochranu životného prostredia, umožňujú zamestnanosť a udržiavajú ľudí na vidieku. Subsidiaritu a partnerstvo európskych, národných, regionálnych a miestnych úrovní nemožno vynechať z rozvoja vidieckeho turizmu a agroturizmu. Slovenské dediny pri súžití európskych národností predstavujú takto komponenty a mosty v domácom i medzinárodnom vidieckom turizme a agroturizme. Pozitívne praktické skúsenosti získané v turizme odrážajú záujmy Slovenska, Európskej únie, Európskej rady a Európskej komisie pre turizmus (ETC) so zapojením sa do rastúcej interakcie medzi členskými štátmi Európskej únie v produktovej skupine kreatívneho vidieckeho turizmu a agroturizmu v regiónoch turizmu.
Vidiecky rozvoj v regiónoch turizmu v produktovej skupine vidieckeho turizmu a agroturizmu vytvára nielen atraktívnosť krajiny, dobrodružstvo spojené s poznávaním prírody a spôsobu života, ale aj domáckosť prostredia, tradičná gastronómia, tradície a remeselná výroba, snaha zotaviť sa, nájsť rovnováhu medzi prírodou a rodinou. Okrem prírody je dôležitá aj ponuka služieb, ktorá musí zodpovedať očakávaniam turistov v závislosti od prostredia (nížinné, podhorské, horské), sezóny (letná, zimná) a pod. Slovenská krajina pôsobivo láka turistov, vidiecky turizmus a agroturizmus sa stáva nástrojom stretnutia obyvateľov vidieka a miest, spôsobom zmiernenia vzťahu medzi mestom a vidiekom, príležitosťou pre ekonomickú činnosť vidieckeho obyvateľstva, založenou na rešpektovaní potrieb a reálnych možností ponuky vidieckeho priestoru. Účastníci vidieckeho turizmu a agroturizmu majú nové očakávania, ktoré sa prejavujú v rastúcej citlivosti na kvalitu životného prostredia a poskytovaných služieb. Publikácia rešpektuje uvedené charakteristiky a obsahuje mnoho podstatných vecí s ním súvisiacich. Je to jednoducho súhrn všetkého, čo nás o vidieckom turizme a agroturizme v spojení s odbornými poznatkami v turizme z praxe v súčasnosti a budúcnosti zaujíma a môže zaujímať.

Zobraziť celý text >>>
Cena
  • 7,00 €

Ukážky z knihy

  • e-kniha formát: PDF
  • Autor: Juraj Kerekeš
  • Počet strán: 243
  • Rok vydania: 2019
  • Vydavateľstvo: 1000knih.sk

Vidiecky turizmus a agroturizmus je produktovou skupinou turizmu na Slovensku zahŕňajúcou súbor činností zameraných na uspokojovanie potrieb spojených s cestovaním a pobytom ľudí vo vidieckom prostredí počas voľného času turistu. Zvyčajne ide o činnosti spojené s návratom k prírode, s možnosťou ubytovania v rodinách, vo vidieckych domoch a rôznych ubytovacích zariadeniach na vidieku, kde súčasťou ponuky je aj možnosť domáceho farmárskeho stravovania alebo vlastnej prípravy jedál a vykonávania rozličných činností spojených s pobytom na vidieku. Pomáha zachovať kultúrny ráz krajiny, zvyšovať zamestnanosť, udržať a obnoviť osídlenia a skvalitniť hospodársku úroveň územia produkciou regionálnych a miestnych gastronomických špecialít, remeselno-umeleckých výrobkov, ako aj ponukou ľudového folklóru. Súčasťou vidieckeho turizmu je agroturizmus, ktorý zahŕňa špecifické činnosti agropodnikateľov, fariem, sedliackych dvorov, salašov a poľnohospodárskych podnikov podľa miestnych ekonomických a prírodných podmienok, zameraných na uspokojovanie potrieb turistov.
Vidiecky rozvoj v turizme vo vidieckom priestore nepozná hranice, zbližuje ľudí, utužuje vzťah k prírode a ide o najprirodzenejší pohyb človeka s upevňovaním zdravia vo vhodných klimatických podmienkach. Má dôležitú sociálno-ekonomickú úlohu, dáva možnosti tvorby HDP a vytvárania pracovných miest. Umožňuje oživiť tradičné ekonomické aktivity, ktoré v súčasnosti upadajú a spôsobujú odliv vidieckeho obyvateľstva. Subjekty vidieckeho turizmu a agroturizmu svojim pôsobením vytvárajú ochranu životného prostredia, umožňujú zamestnanosť a udržiavajú ľudí na vidieku. Subsidiaritu a partnerstvo európskych, národných, regionálnych a miestnych úrovní nemožno vynechať z rozvoja vidieckeho turizmu a agroturizmu. Slovenské dediny pri súžití európskych národností predstavujú takto komponenty a mosty v domácom i medzinárodnom vidieckom turizme a agroturizme. Pozitívne praktické skúsenosti získané v turizme odrážajú záujmy Slovenska, Európskej únie, Európskej rady a Európskej komisie pre turizmus (ETC) so zapojením sa do rastúcej interakcie medzi členskými štátmi Európskej únie v produktovej skupine kreatívneho vidieckeho turizmu a agroturizmu v regiónoch turizmu.
Vidiecky rozvoj v regiónoch turizmu v produktovej skupine vidieckeho turizmu a agroturizmu vytvára nielen atraktívnosť krajiny, dobrodružstvo spojené s poznávaním prírody a spôsobu života, ale aj domáckosť prostredia, tradičná gastronómia, tradície a remeselná výroba, snaha zotaviť sa, nájsť rovnováhu medzi prírodou a rodinou. Okrem prírody je dôležitá aj ponuka služieb, ktorá musí zodpovedať očakávaniam turistov v závislosti od prostredia (nížinné, podhorské, horské), sezóny (letná, zimná) a pod. Slovenská krajina pôsobivo láka turistov, vidiecky turizmus a agroturizmus sa stáva nástrojom stretnutia obyvateľov vidieka a miest, spôsobom zmiernenia vzťahu medzi mestom a vidiekom, príležitosťou pre ekonomickú činnosť vidieckeho obyvateľstva, založenou na rešpektovaní potrieb a reálnych možností ponuky vidieckeho priestoru. Účastníci vidieckeho turizmu a agroturizmu majú nové očakávania, ktoré sa prejavujú v rastúcej citlivosti na kvalitu životného prostredia a poskytovaných služieb. Publikácia rešpektuje uvedené charakteristiky a obsahuje mnoho podstatných vecí s ním súvisiacich. Je to jednoducho súhrn všetkého, čo nás o vidieckom turizme a agroturizme v spojení s odbornými poznatkami v turizme z praxe v súčasnosti a budúcnosti zaujíma a môže zaujímať.

Kniha ešte nemá žiadnu recenziu
comments powered by Disqus

Recenzie kníh

Pod Krídlami archanjela
Pod Krídlami archanjela 1000knih.sk: Pod krídlami archanjela: Miroslav Byrák (Ne)uveriteľná spoveď mladého muža, ktorá môže vyvolať rozpo...
E-SHOP krok za krokom
E-SHOP krok za krokom 1000knih: Kniha síce má útly rozsah (24 strán), ale za to je „nabitá" užitočnými informáciami. A ako sa vraví,...
V labyrinte Temnoty
V labyrinte Temnoty Ki Rinne: Recenziu na túto elektronickú knížočku si môžete prečítať na nasledujúcom odkaze: V labyrinte Temnot...