l_prejst_na_obsah

1000 knih

Kúpeľníctvo v domácom a medzinárodnom turizme

Kúpeľníctvo v domácom a medzinárodnom turizme
Rýchly prehľad

Kúpeľníctvo v turizme (poznámka: turizmus « = » cestovný ruch) vo svojej základnej podstate uplatňuje prírodnú kvalitnú vodu, termálnu minerálnu vodu a vhodné klimatické podmienky a jeho vznik možno datovať už od minulých storočí. Zásluhu na tom má rozvoj poznania zdraviu vhodnej prírodnej minerálnej vody, vývoj alternatívnej medicíny a významne k tomu prispievajú aj moderné technológie umožňujúce skvalitnenie kúpeľných a wellness zariadení, termálnych kúpalísk a akvaparkov. Rozvoj miest a obcí, podnikov a prevádzkových zariadení uplatňujúce vhodný manažment kúpeľníctva v turizme vytvára a urýchľuje regeneráciu, zotavenie a relaxáciu turistu. Prírodné termálne a minerálne vody a zdraviu vhodné prírodné klimatické prostredie sa odjakživa pokladali za zázračné, podivuhodné, keďže majú silu vylepšovať zdravie ľudí s predĺžením fyzického života až o dva roky.
Nadčasovo spracovaná obrázková odborne orientovaná náučno populárna publikácia poskytuje informácie o podstatných manažérskych procesoch kúpeľníctva v turizme, o kvalite vody určenej na kúpanie, o vlastnostiach pitných minerálnych vôd a zdravých potravín, o možnostiach spájania a investovania v turizme, o uplatňovaní Európskych štrukturálnych a investičných fondoch v programovom období 2014 - 2020, o miestach atraktivít v regiónoch turizmu v spojení s prírodnou termálnou minerálnou vodou a klimaticky vhodným prostredím aj v rámci geoturizmu, o ochrane a bezpečnosti turistu, o kúpeľných miestach na Slovensku a v Európskych štátoch, termálnych kúpaliskách, akvaparkoch, prírodných, umelých (budovaných) a bio kúpaliskách, význame a prednostiach kúpeľníctva v turizme a pod. Dokumentárno prezentačno-obrázkovou nadčasovo-populárnou formou ponúka poznatky a cenné informácie v oblasti - SPA health & SPA wellness - Kúpeľníctva v turizme - Turizmu pre zdravie - pre manažérsky udržateľný rozvoj domáceho a medzinárodného turizmu.

Zobraziť celý text >>>
Cena
  • 6,50 €

Ukážky z knihy

  • e-kniha formát: PDF
  • Autor: Juraj Kerekeš
  • Počet strán: 236
  • Rok vydania: 2019
  • Vydavateľstvo: 1000knih.sk

Kúpeľníctvo v turizme (poznámka: turizmus « = » cestovný ruch) vo svojej základnej podstate uplatňuje prírodnú kvalitnú vodu, termálnu minerálnu vodu a vhodné klimatické podmienky a jeho vznik možno datovať už od minulých storočí. Zásluhu na tom má rozvoj poznania zdraviu vhodnej prírodnej minerálnej vody, vývoj alternatívnej medicíny a významne k tomu prispievajú aj moderné technológie umožňujúce skvalitnenie kúpeľných a wellness zariadení, termálnych kúpalísk a akvaparkov. Rozvoj miest a obcí, podnikov a prevádzkových zariadení uplatňujúce vhodný manažment kúpeľníctva v turizme vytvára a urýchľuje regeneráciu, zotavenie a relaxáciu turistu. Prírodné termálne a minerálne vody a zdraviu vhodné prírodné klimatické prostredie sa odjakživa pokladali za zázračné, podivuhodné, keďže majú silu vylepšovať zdravie ľudí s predĺžením fyzického života až o dva roky.
Nadčasovo spracovaná obrázková odborne orientovaná náučno populárna publikácia poskytuje informácie o podstatných manažérskych procesoch kúpeľníctva v turizme, o kvalite vody určenej na kúpanie, o vlastnostiach pitných minerálnych vôd a zdravých potravín, o možnostiach spájania a investovania v turizme, o uplatňovaní Európskych štrukturálnych a investičných fondoch v programovom období 2014 - 2020, o miestach atraktivít v regiónoch turizmu v spojení s prírodnou termálnou minerálnou vodou a klimaticky vhodným prostredím aj v rámci geoturizmu, o ochrane a bezpečnosti turistu, o kúpeľných miestach na Slovensku a v Európskych štátoch, termálnych kúpaliskách, akvaparkoch, prírodných, umelých (budovaných) a bio kúpaliskách, význame a prednostiach kúpeľníctva v turizme a pod. Dokumentárno prezentačno-obrázkovou nadčasovo-populárnou formou ponúka poznatky a cenné informácie v oblasti - SPA health & SPA wellness - Kúpeľníctva v turizme - Turizmu pre zdravie - pre manažérsky udržateľný rozvoj domáceho a medzinárodného turizmu.

Kniha ešte nemá žiadnu recenziu
comments powered by Disqus

Recenzie kníh

Pod Krídlami archanjela
Pod Krídlami archanjela 1000knih.sk: Pod krídlami archanjela: Miroslav Byrák (Ne)uveriteľná spoveď mladého muža, ktorá môže vyvolať rozpo...
E-SHOP krok za krokom
E-SHOP krok za krokom 1000knih: Kniha síce má útly rozsah (24 strán), ale za to je „nabitá" užitočnými informáciami. A ako sa vraví,...
V labyrinte Temnoty
V labyrinte Temnoty Ki Rinne: Recenziu na túto elektronickú knížočku si môžete prečítať na nasledujúcom odkaze: V labyrinte Temnot...