l_prejst_na_obsah

1000 knih

Kúpeľníctvo v domácom a medzinárodnom turizme

Kúpeľníctvo v domácom a medzinárodnom turizme
Rýchly prehľad

Motto:„Voda pre zdravie a pohybom pre pohodu"

Publikácia je zameraná na uplatňovanie a rozvoj kúpeľníctva v turizme (poznámka: turizmus = cestovný ruch), ktorý vo svojej základnej podstate využíva prírodnú kvalitnú minerálnu vodu, vhodné klimatické podmienky a aktívny, resp. pasívny pohyb turistu pri zohľadnení prírodných živlov: Voda - Zem - Vzduch - Oheň s pridaním Pohybu. Jeho vznik možno datovať už od minulých storočí. Obsah je prispôsobený požiadavkám turistov v domácom a medzinárodnom turizme k získaniu poznatkov efektívne vyžívať „vodu pre zdravie" (SPA health) a „pohyb pre pohodu" (SPA wellness). V súlade s obsahom čitateľ nájde odborne spracovanú problematiku SPA health & SPA wellness v kúpeľných obciach, mestách i regiónoch na Slovensku a v zahraničí; v príjazdovom medzinárodnom turizme; v partnerstvách na relevantných inštitucionálnych úrovniach; vo vlastnostiach prírodných termálnych a minerálnych prameňov a potravín pre zdravie; v možnostiach marketingu a popularizácie; v uplatňovaní Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 - 2020 v turizme; v regionálnej investičnej pomoci; v ochrane životného prostredia a podzemných vôd; v bezpečnosti a ochrane turistu; v možnostiach uplatňovania investičných zámerov pre turizmus; v popularizačno-popisových vlastnostiach kúpeľných miest, termálnych a prírodných kúpalísk v rámci miestnych a regionálnych aspektov uplatňovania turizmu; v poznatkoch zo 7. Európskeho samitu regiónov a miest konaného v dňoch 8.-9. júla 2016 v Bratislave a Bratislavského samitu lídrov Európskej únie, konaného dňa 16. septembra 2016 v Bratislave počas predsedníctva Slovenska v Rade EÚ a pod. V neposlednom rade poskytuje informácie a farebné fotografie o miestnych atraktivitách v regiónoch turizmu v prepojení na klimaticky vhodné prostredie v rámci geoturizmu v Sieti geoparkov Slovenska, vidieckeho turizmu a agroturizmu v spojení s vinárskym turizmom, kúpeľné miesta, termálne kúpaliská, akvaparky, prírodné a budované kúpaliská, a pod. a slúži ako odborne orientovaná populárno náučná publikácia.
Nadčasovo spracovaná obrázková publikácia vo svojom obsahu ponúka poznatky a cenné informácie pre odborníkov, študentov, komunálnych a regionálnych manažérov, oblastné i krajské organizácie turizmu, turistických sprievodcov, podnikateľské i nepodnikateľské subjekty, vzdelávacie inštitúcie i širokú verejnosť. Záujemcom môže slúžiť ako „odborný sprievodca" pri uplatňovaní kúpeľníctva v turizme - SPA health & SPA wellness - podnikateľským i nepodnikateľským subjektom zase ako „praktická príručka" na ich efektívny výkon. Dlhodobé poznatky a podporné skutočnosti majú za cieľ predchádzať mylným konaniam a rozhodnutiam. Majú poukázať na prístupy, postupy, procesy, možnosti a vlastnosti rekreačného kúpeľníctva pre široký okruh subjektov podieľajúcich sa na vývoji kúpeľných miest, termálnych kúpalísk, akvaparkov, prírodných a budovaných kúpalísk a ďalších, ktorí sa zaujímajú a budú zaujímať o perspektívnu oblasť kreatívneho turizmu v kúpeľníctve.

 

Zobraziť celý text >>>
Cena
  • 6,50 €

Ukážky z knihy

  • e-kniha formát: PDF
  • Autor: Juraj Kerekeš
  • Počet strán: 235
  • Rok vydania: 2019
  • Vydavateľstvo: 1000knih.sk

Motto:„Voda pre zdravie a pohybom pre pohodu"

Publikácia je zameraná na uplatňovanie a rozvoj kúpeľníctva v turizme (poznámka: turizmus = cestovný ruch), ktorý vo svojej základnej podstate využíva prírodnú kvalitnú minerálnu vodu, vhodné klimatické podmienky a aktívny, resp. pasívny pohyb turistu pri zohľadnení prírodných živlov: Voda - Zem - Vzduch - Oheň s pridaním Pohybu. Jeho vznik možno datovať už od minulých storočí. Obsah je prispôsobený požiadavkám turistov v domácom a medzinárodnom turizme k získaniu poznatkov efektívne vyžívať „vodu pre zdravie" (SPA health) a „pohyb pre pohodu" (SPA wellness). V súlade s obsahom čitateľ nájde odborne spracovanú problematiku SPA health & SPA wellness v kúpeľných obciach, mestách i regiónoch na Slovensku a v zahraničí; v príjazdovom medzinárodnom turizme; v partnerstvách na relevantných inštitucionálnych úrovniach; vo vlastnostiach prírodných termálnych a minerálnych prameňov a potravín pre zdravie; v možnostiach marketingu a popularizácie; v uplatňovaní Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 - 2020 v turizme; v regionálnej investičnej pomoci; v ochrane životného prostredia a podzemných vôd; v bezpečnosti a ochrane turistu; v možnostiach uplatňovania investičných zámerov pre turizmus; v popularizačno-popisových vlastnostiach kúpeľných miest, termálnych a prírodných kúpalísk v rámci miestnych a regionálnych aspektov uplatňovania turizmu; v poznatkoch zo 7. Európskeho samitu regiónov a miest konaného v dňoch 8.-9. júla 2016 v Bratislave a Bratislavského samitu lídrov Európskej únie, konaného dňa 16. septembra 2016 v Bratislave počas predsedníctva Slovenska v Rade EÚ a pod. V neposlednom rade poskytuje informácie a farebné fotografie o miestnych atraktivitách v regiónoch turizmu v prepojení na klimaticky vhodné prostredie v rámci geoturizmu v Sieti geoparkov Slovenska, vidieckeho turizmu a agroturizmu v spojení s vinárskym turizmom, kúpeľné miesta, termálne kúpaliská, akvaparky, prírodné a budované kúpaliská, a pod. a slúži ako odborne orientovaná populárno náučná publikácia.
Nadčasovo spracovaná obrázková publikácia vo svojom obsahu ponúka poznatky a cenné informácie pre odborníkov, študentov, komunálnych a regionálnych manažérov, oblastné i krajské organizácie turizmu, turistických sprievodcov, podnikateľské i nepodnikateľské subjekty, vzdelávacie inštitúcie i širokú verejnosť. Záujemcom môže slúžiť ako „odborný sprievodca" pri uplatňovaní kúpeľníctva v turizme - SPA health & SPA wellness - podnikateľským i nepodnikateľským subjektom zase ako „praktická príručka" na ich efektívny výkon. Dlhodobé poznatky a podporné skutočnosti majú za cieľ predchádzať mylným konaniam a rozhodnutiam. Majú poukázať na prístupy, postupy, procesy, možnosti a vlastnosti rekreačného kúpeľníctva pre široký okruh subjektov podieľajúcich sa na vývoji kúpeľných miest, termálnych kúpalísk, akvaparkov, prírodných a budovaných kúpalísk a ďalších, ktorí sa zaujímajú a budú zaujímať o perspektívnu oblasť kreatívneho turizmu v kúpeľníctve.

 

Kniha ešte nemá žiadnu recenziu
comments powered by Disqus

Recenzie kníh

Pod Krídlami archanjela
Pod Krídlami archanjela 1000knih.sk: Pod krídlami archanjela: Miroslav Byrák (Ne)uveriteľná spoveď mladého muža, ktorá môže vyvolať rozpo...
E-SHOP krok za krokom
E-SHOP krok za krokom 1000knih: Kniha síce má útly rozsah (24 strán), ale za to je „nabitá" užitočnými informáciami. A ako sa vraví,...
V labyrinte Temnoty
V labyrinte Temnoty Ki Rinne: Recenziu na túto elektronickú knížočku si môžete prečítať na nasledujúcom odkaze: V labyrinte Temnot...