l_prejst_na_obsah

1000 knih

Vidiecky turizmus, agroturizmus a ekoturizmus

Vidiecky turizmus, agroturizmus a ekoturizmus
Rýchly prehľad

Vidiecky rozvoj v turizme, agroturizme, gastroturizme, vinárskom turizme i ekoturizme vo vidieckom priestore nepozná hranice, zbližuje ľudí, utužuje vzťah k prírode a ide o najprirodzenejší pohyb človeka s upevňovaním zdravia vo vhodných klimatických podmienkach, degustáciou domácej gastronómie ako aj poznanie fauny, flóry, kultúrneho, prírodného a historického dedičstva. Význam rozvoja vidieka a jeho súvislosť s internou migráciou obyvateľstva, rozvoj infraštruktúry, celkový tlak na mestské oblasti, vytvára turizmus na vidieku dobrú pozíciu tak, aby zmysluplne prispel k vytváraniu príležitostí v hospodárskom, sociálnom a hodnotovom reťazci v mimomestskom prostredí. Má dôležitú sociálno-ekonomickú úlohu, dáva možnosti tvorby HDP a vytvárania pracovných miest. Umožňuje oživiť tradičné a inovačné ekonomické aktivity, ktoré v súčasnosti upadajú a spôsobujú odliv vidieckeho obyvateľstva. Subjekty podnikateľské i nepodnikateľské svojim pôsobením vytvárajú ochranu životného prostredia, umožňujú zamestnanosť a udržiavajú ľudí na vidieku. Subsidiaritu a partnerstvo európskych, národných, regionálnych a miestnych úrovní nemožno vynechať z rozvoja turizmu. Pozitívne praktické skúsenosti a vedomostné poznatky pri uplatňovaní turizmu odrážajú záujmy Slovenska so zapojením sa do rastúcej interakcie medzi členskými štátmi Európskej únie a celosvetovými destináciami.

E-kniha nadčasovou obrázkovo-textovo odborne orientovanou náučno popularizačnou formou vo svojom obsahu ponúka poznatky a cenné informácie pre odborníkov, študentov, komunálnych a regionálnych manažérov, oblastné i krajské organizácie turizmu, podnikateľské i nepodnikateľské subjekty, vzdelávacie inštitúcie i širokú verejnosť. Záujemcom môže slúžiť ako „odborný sprievodca“ pri uplatňovaní vidieckeho turizmu, agroturizmu, gastroturizmu, vinárskeho turizmu i ekoturizmu, podnikateľským i nepodnikateľským subjektom zase ako „praktická príručka“ na ich efektívny výkon. Dlhodobé poznatky, podporné skutočnosti a príklady dobrej praxe majú za cieľ predchádzať mylným konaniam a rozhodnutiam. Majú poukázať na prístupy, postupy, procesy, možnosti a vlastnosti rekreácie na vidieku pre široký okruh subjektov ktorí sa zaujímajú a budú zaujímať o perspektívny turistický segment. Je to jednoducho súhrn všetkého čo nás o vidieckom turizme a jeho produktových oblastiach v súčasnosti i budúcnosti zaujíma a bude zaujímať.

Zobraziť celý text >>>
Cena
  • 3,00 €

Ukážky z knihy

  • e-kniha formát: PDF
  • Autor: Juraj Kerekeš
  • Počet strán: 111
  • Rok vydania: 2021
  • Vydavateľstvo: 1000knih.sk

Vidiecky rozvoj v turizme, agroturizme, gastroturizme, vinárskom turizme i ekoturizme vo vidieckom priestore nepozná hranice, zbližuje ľudí, utužuje vzťah k prírode a ide o najprirodzenejší pohyb človeka s upevňovaním zdravia vo vhodných klimatických podmienkach, degustáciou domácej gastronómie ako aj poznanie fauny, flóry, kultúrneho, prírodného a historického dedičstva. Význam rozvoja vidieka a jeho súvislosť s internou migráciou obyvateľstva, rozvoj infraštruktúry, celkový tlak na mestské oblasti, vytvára turizmus na vidieku dobrú pozíciu tak, aby zmysluplne prispel k vytváraniu príležitostí v hospodárskom, sociálnom a hodnotovom reťazci v mimomestskom prostredí. Má dôležitú sociálno-ekonomickú úlohu, dáva možnosti tvorby HDP a vytvárania pracovných miest. Umožňuje oživiť tradičné a inovačné ekonomické aktivity, ktoré v súčasnosti upadajú a spôsobujú odliv vidieckeho obyvateľstva. Subjekty podnikateľské i nepodnikateľské svojim pôsobením vytvárajú ochranu životného prostredia, umožňujú zamestnanosť a udržiavajú ľudí na vidieku. Subsidiaritu a partnerstvo európskych, národných, regionálnych a miestnych úrovní nemožno vynechať z rozvoja turizmu. Pozitívne praktické skúsenosti a vedomostné poznatky pri uplatňovaní turizmu odrážajú záujmy Slovenska so zapojením sa do rastúcej interakcie medzi členskými štátmi Európskej únie a celosvetovými destináciami.

E-kniha nadčasovou obrázkovo-textovo odborne orientovanou náučno popularizačnou formou vo svojom obsahu ponúka poznatky a cenné informácie pre odborníkov, študentov, komunálnych a regionálnych manažérov, oblastné i krajské organizácie turizmu, podnikateľské i nepodnikateľské subjekty, vzdelávacie inštitúcie i širokú verejnosť. Záujemcom môže slúžiť ako „odborný sprievodca“ pri uplatňovaní vidieckeho turizmu, agroturizmu, gastroturizmu, vinárskeho turizmu i ekoturizmu, podnikateľským i nepodnikateľským subjektom zase ako „praktická príručka“ na ich efektívny výkon. Dlhodobé poznatky, podporné skutočnosti a príklady dobrej praxe majú za cieľ predchádzať mylným konaniam a rozhodnutiam. Majú poukázať na prístupy, postupy, procesy, možnosti a vlastnosti rekreácie na vidieku pre široký okruh subjektov ktorí sa zaujímajú a budú zaujímať o perspektívny turistický segment. Je to jednoducho súhrn všetkého čo nás o vidieckom turizme a jeho produktových oblastiach v súčasnosti i budúcnosti zaujíma a bude zaujímať.

Kniha ešte nemá žiadnu recenziu
comments powered by Disqus

Recenzie kníh

Pod Krídlami archanjela
Pod Krídlami archanjela 1000knih.sk: Pod krídlami archanjela: Miroslav Byrák (Ne)uveriteľná spoveď mladého muža, ktorá môže vyvolať rozpo...
E-SHOP krok za krokom
E-SHOP krok za krokom 1000knih: Kniha síce má útly rozsah (24 strán), ale za to je „nabitá" užitočnými informáciami. A ako sa vraví,...
V labyrinte Temnoty
V labyrinte Temnoty Ki Rinne: Recenziu na túto elektronickú knížočku si môžete prečítať na nasledujúcom odkaze: V labyrinte Temnot...