l_prejst_na_obsah

1000 knih

Kúpeľníctvo a wellness v regiónoch turizmu

Kúpeľníctvo a wellness v regiónoch turizmu
Rýchly prehľad

Uplatňovanie kúpeľníctva & wellness v regiónoch turizmu (poznámka: turizmus = cestovný ruch) vo svojej základnej podstate využíva kvalitnú prírodnú minerálnu vodu, vhodné klimatické prostredia a aktívny, resp. pasívny pohyb turistu. Obsah e-knihy je prispôsobený požiadavkám získania poznatkov efektívne vyžívať „vodu pre zdravie" (SPA health) a „pohyb pre pohodu" (SPA wellness). V súlade s obsahom čitateľovi je poskytnutý podstatný význam klasifikácie prírodných termálnych a minerálnych vôd; možnostiach marketingu a popularizácie; životného prostredia; štatistické údaje o kapacitách a výkonoch ubytovacích zariadení v turizme. V neposlednom rade je významný aj zoznam a vlastnosti pitných minerálnych vôd uznaných členskými štátmi Európskej únie; podstata balíkov cestovných služieb; prepojenia s vidieckym turizmom a agroturizmom, geoturizmom a vinárskym turizmom a gastroturizmus; proces regionálnej investičnej pomoci; trendy kúpeľníctva a wellness v turizme ako aj princípy ekonomického manažmentu v prostredí turizmu.

E-kniha uvádza vhodnosti a význam kúpeľníctva & wellness v regiónoch turizmu, charakteristiky o kúpeľníckych miestach, termálnych kúpaliskách, akvaparkoch, prírodných, umelých a bio kúpaliskách, prírodných vodných plochách. Predstavuje štatút kúpeľného miesta, vlastnosti pitných minerálnych vôd, vodu určenú na kúpanie, možnosti spájania a investovania v turizme, potraviny pre zdravie, slovenské potravinárske výrobky s ochrannou značkou Európskej únie, štatút kúpeľného miesta, starostlivosť o klienta v turizme, ako aj vhodnosti o ochrane a bezpečnosti turistu, uplatňovanie eurofondov, iných podporných finančných nástrojov a ďalšie významné možnosti pre rozvoj kúpeľníctva & wellness v turizme. Podľa samosprávnych krajov uvádza kúpeľnícke obce, mestá a ich blízke turistické územia na Slovensku, kúpeľnícke miesta v okolitých štátoch, medzinárodné kúpeľnícke miesta zapísané do zoznamu svetového dedičstva UNESCO a ciele Svetovej organizácie turizmu (UNWTO) do roku 2030. Dosah pandémie Covid-19 na európsky a celosvetový turizmus negatívne vplýva na domáci a príjazdový medzinárodný turizmus a vyvoláva potrebu realizovania možností reštartu so zameraním na udržateľnosť, zelený prechod, diverzifikáciu produktov, vzdelávanie, inovácie, digitálnu transformáciu pre rozvoj a obnovu kúpeľníctva & wellness v regiónoch turizmu. E-kniha ponúka v oblasti Turizmu v kúpeľníctve & wellness - SPA health & SPA wellness - Turizmus pre zdravie - možnosti udržateľného rozvoja domáceho a medzinárodného turizmu.

E-kniha nadčasovou obrázkovo-textovo odborne orientovanou náučno popularizačnou formou vo svojom obsahu ponúka poznatky a cenné informácie pre odborníkov, študentov, komunálnych a regionálnych manažérov, oblastné i krajské organizácie turizmu, podnikateľské i nepodnikateľské subjekty, vzdelávacie inštitúcie i širokú verejnosť. Záujemcom môže slúžiť ako „odborný sprievodca" pri uplatňovaní kúpeľníctva v turizme - SPA health & SPA wellness - podnikateľským i nepodnikateľským subjektom zase ako „praktická príručka" na ich efektívny výkon. Dlhodobé poznatky a podporné skutočnosti majú za cieľ predchádzať mylným konaniam a rozhodnutiam. Majú poukázať na prístupy, postupy, procesy, možnosti a vlastnosti rekreačného kúpeľníctva & wellness pre široký okruh subjektov ktorí sa zaujímajú a budú zaujímať o perspektívnu oblasť kreatívneho turizmu.

 

Zobraziť celý text >>>
Cena
  • 5,00 €

Ukážky z knihy

  • e-kniha formát: PDF
  • Autor: Juraj Kerekeš
  • Počet strán: 287
  • Rok vydania: 2021
  • Vydavateľstvo: 1000knih.sk

Uplatňovanie kúpeľníctva & wellness v regiónoch turizmu (poznámka: turizmus = cestovný ruch) vo svojej základnej podstate využíva kvalitnú prírodnú minerálnu vodu, vhodné klimatické prostredia a aktívny, resp. pasívny pohyb turistu. Obsah e-knihy je prispôsobený požiadavkám získania poznatkov efektívne vyžívať „vodu pre zdravie" (SPA health) a „pohyb pre pohodu" (SPA wellness). V súlade s obsahom čitateľovi je poskytnutý podstatný význam klasifikácie prírodných termálnych a minerálnych vôd; možnostiach marketingu a popularizácie; životného prostredia; štatistické údaje o kapacitách a výkonoch ubytovacích zariadení v turizme. V neposlednom rade je významný aj zoznam a vlastnosti pitných minerálnych vôd uznaných členskými štátmi Európskej únie; podstata balíkov cestovných služieb; prepojenia s vidieckym turizmom a agroturizmom, geoturizmom a vinárskym turizmom a gastroturizmus; proces regionálnej investičnej pomoci; trendy kúpeľníctva a wellness v turizme ako aj princípy ekonomického manažmentu v prostredí turizmu.

E-kniha uvádza vhodnosti a význam kúpeľníctva & wellness v regiónoch turizmu, charakteristiky o kúpeľníckych miestach, termálnych kúpaliskách, akvaparkoch, prírodných, umelých a bio kúpaliskách, prírodných vodných plochách. Predstavuje štatút kúpeľného miesta, vlastnosti pitných minerálnych vôd, vodu určenú na kúpanie, možnosti spájania a investovania v turizme, potraviny pre zdravie, slovenské potravinárske výrobky s ochrannou značkou Európskej únie, štatút kúpeľného miesta, starostlivosť o klienta v turizme, ako aj vhodnosti o ochrane a bezpečnosti turistu, uplatňovanie eurofondov, iných podporných finančných nástrojov a ďalšie významné možnosti pre rozvoj kúpeľníctva & wellness v turizme. Podľa samosprávnych krajov uvádza kúpeľnícke obce, mestá a ich blízke turistické územia na Slovensku, kúpeľnícke miesta v okolitých štátoch, medzinárodné kúpeľnícke miesta zapísané do zoznamu svetového dedičstva UNESCO a ciele Svetovej organizácie turizmu (UNWTO) do roku 2030. Dosah pandémie Covid-19 na európsky a celosvetový turizmus negatívne vplýva na domáci a príjazdový medzinárodný turizmus a vyvoláva potrebu realizovania možností reštartu so zameraním na udržateľnosť, zelený prechod, diverzifikáciu produktov, vzdelávanie, inovácie, digitálnu transformáciu pre rozvoj a obnovu kúpeľníctva & wellness v regiónoch turizmu. E-kniha ponúka v oblasti Turizmu v kúpeľníctve & wellness - SPA health & SPA wellness - Turizmus pre zdravie - možnosti udržateľného rozvoja domáceho a medzinárodného turizmu.

E-kniha nadčasovou obrázkovo-textovo odborne orientovanou náučno popularizačnou formou vo svojom obsahu ponúka poznatky a cenné informácie pre odborníkov, študentov, komunálnych a regionálnych manažérov, oblastné i krajské organizácie turizmu, podnikateľské i nepodnikateľské subjekty, vzdelávacie inštitúcie i širokú verejnosť. Záujemcom môže slúžiť ako „odborný sprievodca" pri uplatňovaní kúpeľníctva v turizme - SPA health & SPA wellness - podnikateľským i nepodnikateľským subjektom zase ako „praktická príručka" na ich efektívny výkon. Dlhodobé poznatky a podporné skutočnosti majú za cieľ predchádzať mylným konaniam a rozhodnutiam. Majú poukázať na prístupy, postupy, procesy, možnosti a vlastnosti rekreačného kúpeľníctva & wellness pre široký okruh subjektov ktorí sa zaujímajú a budú zaujímať o perspektívnu oblasť kreatívneho turizmu.

 

Kniha ešte nemá žiadnu recenziu
comments powered by Disqus

Recenzie kníh

Pod Krídlami archanjela
Pod Krídlami archanjela 1000knih.sk: Pod krídlami archanjela: Miroslav Byrák (Ne)uveriteľná spoveď mladého muža, ktorá môže vyvolať rozpo...
E-SHOP krok za krokom
E-SHOP krok za krokom 1000knih: Kniha síce má útly rozsah (24 strán), ale za to je „nabitá" užitočnými informáciami. A ako sa vraví,...
V labyrinte Temnoty
V labyrinte Temnoty Ki Rinne: Recenziu na túto elektronickú knížočku si môžete prečítať na nasledujúcom odkaze: V labyrinte Temnot...