l_prejst_na_obsah

1000 knih

Kúpeľníctvo a jeho význam v turizme

Kúpeľníctvo a jeho význam v turizme
Rýchly prehľad

Publikácia je zameraná na uplatňovanie a rozvoj kúpeľníctva v turizme v domácom i medzinárodnom kontexte, ktorý vo svojej základnej podstate využíva prírodnú kvalitnú vodu, vhodné klimatické podmienky a aktívny, resp. pasívny pohyb turistu pri zohľadnení prírodných živlov: Voda - Zem - Vzduch - Oheň s pridaním Pohybu. Jeho vznik možno datovať už od minulých storočí. Obsah textov je prispôsobený požiadavkám turistov k získaniu poznatkov efektívne vyžívať „vodu pre zdravie“ (SPA health) a „pohyb pre pohodu“ (SPA wellness). V súlade s obsahom čitateľ nájde odborne spracovanú problematiku uplatňovania SPA health & SPA wellness v kúpeľníckych miestach, obciach, mestách a regiónoch turizmu na Slovensku; vo vlastnostiach prírodných termálnych a minerálnych prameňov a potravín pre zdravie; v možnostiach marketingu a popularizácie; v uplatňovaní Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020; v ochrane životného prostredia a podzemných vôd; v bezpečnosti a ochrane turistu; v možnostiach uplatňovania investičných zámerov pre turizmus; v popularizačno-popisových vlastnostiach kúpeľníckych miest a ich okolí; v medzinárodnom turizme zameranom na Európske kúpeľné miesta v rámci svetového dedičstva UNESCO a pod. V neposlednom rade poskytuje informácie a fotografie o miestnych atraktivitách v regiónoch turizmu v prepojení na klimaticky vhodné prírodné prostredie v geoturistike, kúpeľnícke mestá a obce, termálne kúpaliská, akvaparky, prírodné a umelé kúpaliská, a pod. a slúži ako odborne orientovaná populárno náučná publikácia.

Publikácia vo svojom obsahu ponúka poznatky a cenné informácie širokej verejnosti. Záujemcom môže slúžiť ako „odborný sprievodca“ pri uplatňovaní SPA health & SPA wellness, podnikateľským i nepodnikateľským subjektom zase ako „praktická príručka“ na ich efektívny výkon. Dlhodobé poznatky a podporné skutočnosti majú za cieľ predchádzať mylným konaniam a rozhodnutiam. Majú poukázať na prístupy, postupy, procesy, možnosti a vlastnosti rekreačného kúpeľníctva pre široký okruh subjektov podieľajúcich sa na vývoji kúpeľníctva v turizme a zaujímajú sa o progresívnu oblasť domáceho a medzinárodného kúpeľníckeho turizmu na Slovensku.

 

Zobraziť celý text >>>
Cena
  • 5,00 €

Ukážky z knihy

  • e-kniha formát: PDF
  • Autor: Juraj Kerekeš
  • Počet strán: 289
  • Rok vydania: 2018
  • Vydavateľstvo: 1000knih.sk

Publikácia je zameraná na uplatňovanie a rozvoj kúpeľníctva v turizme v domácom i medzinárodnom kontexte, ktorý vo svojej základnej podstate využíva prírodnú kvalitnú vodu, vhodné klimatické podmienky a aktívny, resp. pasívny pohyb turistu pri zohľadnení prírodných živlov: Voda - Zem - Vzduch - Oheň s pridaním Pohybu. Jeho vznik možno datovať už od minulých storočí. Obsah textov je prispôsobený požiadavkám turistov k získaniu poznatkov efektívne vyžívať „vodu pre zdravie“ (SPA health) a „pohyb pre pohodu“ (SPA wellness). V súlade s obsahom čitateľ nájde odborne spracovanú problematiku uplatňovania SPA health & SPA wellness v kúpeľníckych miestach, obciach, mestách a regiónoch turizmu na Slovensku; vo vlastnostiach prírodných termálnych a minerálnych prameňov a potravín pre zdravie; v možnostiach marketingu a popularizácie; v uplatňovaní Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020; v ochrane životného prostredia a podzemných vôd; v bezpečnosti a ochrane turistu; v možnostiach uplatňovania investičných zámerov pre turizmus; v popularizačno-popisových vlastnostiach kúpeľníckych miest a ich okolí; v medzinárodnom turizme zameranom na Európske kúpeľné miesta v rámci svetového dedičstva UNESCO a pod. V neposlednom rade poskytuje informácie a fotografie o miestnych atraktivitách v regiónoch turizmu v prepojení na klimaticky vhodné prírodné prostredie v geoturistike, kúpeľnícke mestá a obce, termálne kúpaliská, akvaparky, prírodné a umelé kúpaliská, a pod. a slúži ako odborne orientovaná populárno náučná publikácia.

Publikácia vo svojom obsahu ponúka poznatky a cenné informácie širokej verejnosti. Záujemcom môže slúžiť ako „odborný sprievodca“ pri uplatňovaní SPA health & SPA wellness, podnikateľským i nepodnikateľským subjektom zase ako „praktická príručka“ na ich efektívny výkon. Dlhodobé poznatky a podporné skutočnosti majú za cieľ predchádzať mylným konaniam a rozhodnutiam. Majú poukázať na prístupy, postupy, procesy, možnosti a vlastnosti rekreačného kúpeľníctva pre široký okruh subjektov podieľajúcich sa na vývoji kúpeľníctva v turizme a zaujímajú sa o progresívnu oblasť domáceho a medzinárodného kúpeľníckeho turizmu na Slovensku.

 

Kniha ešte nemá žiadnu recenziu
comments powered by Disqus

Recenzie kníh

Pod Krídlami archanjela
Pod Krídlami archanjela 1000knih.sk: Pod krídlami archanjela: Miroslav Byrák (Ne)uveriteľná spoveď mladého muža, ktorá môže vyvolať rozpo...
E-SHOP krok za krokom
E-SHOP krok za krokom 1000knih: Kniha síce má útly rozsah (24 strán), ale za to je „nabitá" užitočnými informáciami. A ako sa vraví,...
V labyrinte Temnoty
V labyrinte Temnoty Ki Rinne: Recenziu na túto elektronickú knížočku si môžete prečítať na nasledujúcom odkaze: V labyrinte Temnot...