l_prejst_na_obsah

1000 knih

Róbert Grác

Profil autora

Mgr. Róbert Grác, PhD., vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, kde pôsobil ako doktorand v odbore Regionálna geografia.

V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa zameriaval na komplexné štúdium regionálnych štruktúr rôznych rangov, predovšetkým na teoreticko-metodologické prístupy v geografií, aplikáciu exaktných metód modelovania, geografickej regionalizácie, typológie a prognózovania sociálno-ekonomických priestorových systémov so špecializáciou na problematiku časopriestorových aspektov sociálno-ekonomickej sféry.

Taktiež sa venoval problematike demografických a sídelných štruktúr a procesov s následnou možnosťou využitia GIS v praxi.

V ostatnom období sa špecializoval na problematiku priestorových aspektov verejnej správy, regionálnej a komunálnej politiky, regionálneho a miestneho rozvoja a plánovania predovšetkým v súvislostiach s prebiehajúcim procesom reformy verejnej správy.

Participoval na viacerých vedecko-výskumných projektoch a výsledky práce prezentoval vo viacerých publikáciách a na konferenciách. V súčasnosti pôsobí v Štatistickom úrade SR v odbore informačných systémov.


Knihy autora


Recenzie kníh

Pod Krídlami archanjela
Pod Krídlami archanjela 1000knih.sk: Pod krídlami archanjela: Miroslav Byrák (Ne)uveriteľná spoveď mladého muža, ktorá môže vyvolať rozpo...
E-SHOP krok za krokom
E-SHOP krok za krokom 1000knih: Kniha síce má útly rozsah (24 strán), ale za to je „nabitá" užitočnými informáciami. A ako sa vraví,...
V labyrinte Temnoty
V labyrinte Temnoty Ki Rinne: Recenziu na túto elektronickú knížočku si môžete prečítať na nasledujúcom odkaze: V labyrinte Temnot...