l_prejst_na_obsah

1000 knih

Juraj Kerekeš

Profil autora

Juraj Kerekeš

História pôsobenia a ohodnotenia v turizme začala v rokoch 1977 - 1984 v aktíve sprievodcov v Cestovnej kancelárii mládeže SZM v pozícii "sprievodcu i vedúceho zájazdu"; v TOP Trend 1996 zaradený medzi osobnosti v hospodárstve SR; v roku 2006 ohodnotený celoslovenskou cenou "Osobnosť cestovného ruchu SR" v kategórii územnej samosprávy; od roku 2007 Katedrou služieb a cestovného ruchu, Obchodnou fakultou a Bratislavskou Business School Univerzitou tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave v synergii za prednášanie ohodnotený za "nestora domáceho cestovného ruchu"; v rokoch 2012 - 2014 ohodnotený na súkromnej Fakulte cestovného ruchu v Piešťanoch GUNI Bratislava v pozícii "hosťujúci profesor" (pôsobenie v zmysle nemeckých vzdelávacích pravidiel akceptovaných MŠVVaŠ SR); v roku 2014 digitalizovane publikovaný v najvýznamnejších osobnostiach SR; v roku 2016 Slovenským zväzom vidieckej turistiky a agroturistiky ocenený pamätným listom za rozvoj vidieckeho turizmu v SR; v rokoch 2012 - 2015 na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR pri zostavovaní programu Učiace sa Slovensko v prierezovej téme ďalšieho celoživotného vzdelávania (učenia sa) s následným premenovaním na Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania pre roky 2018 - 2027 honorárne kvalifikovaný ako "odborník z praxe v turizme"; člen Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu (od roku 2018) v pozícii "manažér starostlivosti o klientov v turizme" - turistický sprievodca; od roku 2021 zaradený do zoznamu posudzovateľov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo; od roku 2021 odborný konzultant v profesijnom združení Fórum cestovného ruchu SR. Nadštandardne uznávaný v oblasti manažmentu v turizme aj za vydané profesijné odborné články, publikácie a monografie s profiláciou turizmu na miestnu a regionálnu územnú samosprávu, regionálny rozvoj, kúpeľníctvo a wellness v turizme, vidiecky turizmus, agroturizmus a rozvoj vidieka a komplexne v domácom a medzinárodnom turizme.


Knihy autora


Recenzie kníh

Pod Krídlami archanjela
Pod Krídlami archanjela 1000knih.sk: Pod krídlami archanjela: Miroslav Byrák (Ne)uveriteľná spoveď mladého muža, ktorá môže vyvolať rozpo...
E-SHOP krok za krokom
E-SHOP krok za krokom 1000knih: Kniha síce má útly rozsah (24 strán), ale za to je „nabitá" užitočnými informáciami. A ako sa vraví,...
V labyrinte Temnoty
V labyrinte Temnoty Ki Rinne: Recenziu na túto elektronickú knížočku si môžete prečítať na nasledujúcom odkaze: V labyrinte Temnot...