l_prejst_na_obsah

1000 knih

Juraj Kerekeš

Profil autora

Juraj Kerekeš

Dlhodobo aktívne pôsobil v Prípravnom výbore medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour a redakčnej rade ročnej odbornej publikácii „Cestovný lexikón Slovenskej republiky". V TOP Trend 1996 bol zaradený medzi osobnosti v hospodárstve SR, za aktívnu dlhoročnú činnosť v územnej samospráve v r. 2006 získal celoslovenské ocenenie Osobnosť cestovného ruchu SR, v roku 2014 digitalizovane publikovaný v najvýznamnejších osobnostiach SR a v roku 2016 ocenený pamätným listom za rozvoj vidieckeho turizmu v SR. Externe vyučoval na Fakulte cestovného ruchu GUNI v Piešťanoch a externe vyučuje v študijnom odbore Manažment v turizme na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Je členom Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu (poznámka: turizmus = cestovný ruch).

Je autorom 12 odborných publikácií a viacero odborných príspevkov a článkov zameraných na problematiku organizovania, riadenia a usporiadanosti podnikateľských a nepodnikateľských subjektov v procese transformácie, manažmentu a marketingu, integrácie Európskych výskumných infraštruktúr, uplatňovania eurofondov, rozvoja územnej samosprávy, regionálneho rozvoja a kreatívneho domáceho turizmu. Činnosti získané z externých a interných pracovných skúseností a zručností sú zaujímavé aj z pohľadu ich aktívneho prínosu ku kvalite života občana v SR. Záľubou je manažment turizmu s miestnym, regionálnym, národným až medzinárodným rozsahom.


Knihy autora


Recenzie kníh

Pod Krídlami archanjela
Pod Krídlami archanjela 1000knih.sk: Pod krídlami archanjela: Miroslav Byrák (Ne)uveriteľná spoveď mladého muža, ktorá môže vyvolať rozpo...
E-SHOP krok za krokom
E-SHOP krok za krokom 1000knih: Kniha síce má útly rozsah (24 strán), ale za to je „nabitá" užitočnými informáciami. A ako sa vraví,...
V labyrinte Temnoty
V labyrinte Temnoty Ki Rinne: Recenziu na túto elektronickú knížočku si môžete prečítať na nasledujúcom odkaze: V labyrinte Temnot...