l_prejst_na_obsah

1000 knih

Juraj Kerekeš

Profil autora

Juraj Kerekeš

História pôsobenia a ohodnotenia v turizme začala v rokoch 1977 - 1984 v aktíve sprievodcov v Cestovnej kancelárii mládeže SZM v pozícii "sprievodcu i vedúceho zájazdu"; v TOP Trend 1996 zaradený medzi osobnosti v hospodárstve SR; v rokoch 1989 - 2007 pôsobenie v pozícii riaditeľa sekcie obci v Združení miest a obcí Slovenska s kompetenciou regionálneho rozvoja a cestovného ruchu; v roku 2006 ohodnotený celoslovenskou cenou "Osobnosť cestovného ruchu SR" v kategórii územnej samosprávy; za nestora domáceho cestovného ruchu ohodnotený od roku 2007 Obchodnou fakultou v Ekonomickej univerzite v Bratislave; v rokoch 2007 - 2009 pôsobenie v pozícii riaditeľa odboru cestovného ruchu v Slovenskej agentúre pre cestovný ruch; v rokoch 2013-2014 ohodnotený na súkromnej Fakulte cestovného ruchu GUNI v Piešťanoch v pozícii "hosťujúci profesor" (pôsobenie v zmysle nemeckých vzdelávacích pravidiel akceptovaných MŠVVaŠ SR); v roku 2014 digitalizovane publikovaný v najvýznamnejších osobnostiach SR; v roku 2016 ocenený pamätným listom za rozvoj vidieckeho turizmu v SR; v rokoch 2012 - 2015 pri zostavovaní programu "Učiace sa Slovensko" v prierezovej téme ďalšieho vzdelávania (učenia sa) v rámci celoživotného vzdelávania s následným inovovaním na "Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania 2018 - 2027" honorárne kvalifikovaný ako "odborník z praxe v turizme"; všeobecne nadštandardne uznávaný v odbore manažment v turizme za množstvo vydaných profesijne kvalitných odborných článkov, publikácií a monografií aj so špecializáciou na miestnu územnú samosprávu, kúpeľníctvo v turizme, resp. vidiecky turizmus, agroturizmus a rozvoj vidieka Záľubou je manažment turizmu s miestnym, regionálnym, národným až medzinárodným rozsahom.


Knihy autora


Recenzie kníh

Pod Krídlami archanjela
Pod Krídlami archanjela 1000knih.sk: Pod krídlami archanjela: Miroslav Byrák (Ne)uveriteľná spoveď mladého muža, ktorá môže vyvolať rozpo...
E-SHOP krok za krokom
E-SHOP krok za krokom 1000knih: Kniha síce má útly rozsah (24 strán), ale za to je „nabitá" užitočnými informáciami. A ako sa vraví,...
V labyrinte Temnoty
V labyrinte Temnoty Ki Rinne: Recenziu na túto elektronickú knížočku si môžete prečítať na nasledujúcom odkaze: V labyrinte Temnot...