l_prejst_na_obsah

1000 knih

Juraj Kerekeš

Profil autora

Juraj Kerekeš

Som autorom viacero odborných publikácií a príspevkov zameraných na problematiku organizovania, riadenia a usporiadanosti podnikateľských a nepodnikateľských subjektov v procese transformácie podnikov, manažmentu a marketingu, ako aj odborných prác z oblasti vedy, výskumu, vývoja a inovácií podnikov, integrácie Slovenských a Európskych výskumných infraštruktúr, uplatňovania eurofondov, rozvoja územnej samosprávy, regionálneho rozvoja a turizmu. Činnosti získané z pracovných skúseností a zručností ma zaujímajú aj z pohľadu ich aktívneho prínosu ku kvalite života občana v rámci trvalo udržateľného rozvoja domáceho turizmu v Slovenskej republike.  Osobitne významne sa venujem odbornej problematike vo vidieckom turizme a agroturizme ako aj kúpeľníctvu v turizme.

Externe som pôsobil na Fakulte cestovného ruchu v Piešťanoch, GUNI a na Katedre služieb a cestovného ruchu OF EU v Bratislave a ako člen Predstavenstva ÚEOS – Komercia, a.s. v Bratislave. Dlhodobo som aktívne pôsobil v Prípravnom výbore medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour a redakčnej rade ročnej odbornej publikácie „Cestovný lexikón Slovenskej republiky“. V TOP Trend 1996 ma zaradili medzi osobnosti v hospodárstve Slovenskej republiky, za aktívnu dlhoročnú činnosť som v r. 2006 získal ocenenie Osobnosť cestovného ruchu Slovenskej republiky a v roku 2014 publikovaný v najvýznamnejších osobnostiach Slovenska na www.osobnosti.sk.


Knihy autora


Recenzie kníh

Pod Krídlami archanjela
Pod Krídlami archanjela 1000knih.sk: Pod krídlami archanjela: Miroslav Byrák (Ne)uveriteľná spoveď mladého muža, ktorá môže vyvolať rozpo...
E-SHOP krok za krokom
E-SHOP krok za krokom 1000knih: Kniha síce má útly rozsah (24 strán), ale za to je „nabitá" užitočnými informáciami. A ako sa vraví,...
V labyrinte Temnoty
V labyrinte Temnoty Ki Rinne: Recenziu na túto elektronickú knížočku si môžete prečítať na nasledujúcom odkaze: V labyrinte Temnot...