l_prejst_na_obsah

1000 knih

Juraj Kerekeš

Profil autora

Juraj Kerekeš

História pôsobenia a ohodnotenia v TURIZME začala v r. 1977 - 1984 v aktíve sprievodcov v Cestovnej kancelárii mládeže SZM v pozícii "sprievodcu i vedúceho zájazdu"; v TOP Trend 1996 zaradený medzi osobnosti v hospodárstve SR; v r. 2006 ohodnotený celoslovenským ocenením "Osobnosť cestovného ruchu SR"; od r. 2007 ohodnotený Katedrou služieb a cestovného ruchu, Obchodnou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave za "nestora domáceho cestovného ruchu"; v r. 2012 - 2014 ohodnotený na súkromnej Fakulte cestovného ruchu v Piešťanoch v pozícii "hosťujúci profesor" (pôsobenie v zmysle nemeckých vzdelávacích pravidiel akceptovaných MŠVVaŠ SR); v r. 2014 digitalizovane publikovaný v najvýznamnejších osobnostiach SR; v r. 2016 Slovenským zväzom vidieckej turistiky a agroturistiky ocenený pamätným listom za rozvoj vidieckeho turizmu v SR; v r. 2012 - 2015 na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR pri zostavovaní programu Učiace sa Slovensko v prierezovej téme ďalšieho celoživotného vzdelávania (učenia sa) s následným premenovaním na Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania pre roky 2018 - 2027 honorárne kvalifikovaný ako "odborník z praxe v turizme"; od roku 2018 člen Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu v pozícii "manažér starostlivosti o klientov v turizme" - turistický sprievodca; od roku 2020 odborný konzultant v profesijnom združení Fórum cestovného ruchu SR; v r. 2020 zaradený do zoznamu posudzovateľov Slov. akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo ; v roku 2021 získal kariérny titul PhR. delegáta cestovnej kancelárie ; v roku 2021 uvedený v Encyklopédii osobností Českej a Slovenskej republiky vydanej British Publishing House. Vo svojej dlhodobej odbornej a praktickej činnosti sa zaoberá problematikou organizovania, riadenia a usporiadanosti podnikateľských i nepodnikateľských subjektov v procese transformácie podnikov, manažmentu a marketingu, ako aj odborných prác z oblasti uplatňovania eurofondov, rozvoja obcí, miest a vyšších územných celkov, turizmu a regionálneho rozvoja, vedy, techniky, výskumu, vývoja a inovácií podnikov. Všeobecne nadštandardne je uznávaný v odbore ekonómie a manažment v sektore turizmu s aktívnymi vystúpeniami a prezentáciami na odborných stretnutiach, výučbu v príslušných odboroch turizmu, profesijnými odbornými článkami, publikáciami a monografiami (vydaných 18 monografií väčšinou dostupných na link: http://www.1000knih.sk/autor/jurkercentrumsk) s profiláciou na miestnu a regionálnu územnú samosprávu, regionálny rozvoj, kúpeľníctvo a wellness, vidiecky turizmus a agroturizmus, komplexne v domácom turizme na Slovensku a čiastočne v medzinárodnom turizme.


Knihy autora


Recenzie kníh

Pod Krídlami archanjela
Pod Krídlami archanjela 1000knih.sk: Pod krídlami archanjela: Miroslav Byrák (Ne)uveriteľná spoveď mladého muža, ktorá môže vyvolať rozpo...
E-SHOP krok za krokom
E-SHOP krok za krokom 1000knih: Kniha síce má útly rozsah (24 strán), ale za to je „nabitá" užitočnými informáciami. A ako sa vraví,...
V labyrinte Temnoty
V labyrinte Temnoty Ki Rinne: Recenziu na túto elektronickú knížočku si môžete prečítať na nasledujúcom odkaze: V labyrinte Temnot...